^na początek
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zapraszamy na profilaktyczną, bezpłatną kolonoskopię bez względu na adres zamieszkania, finansowaną przez Ministerstwo Zdrowia - szczegóły na naszych rejestracjach oraz w zakładce "Programy profilaktyczne".

Badania Genetyczne

badgen

     Placówka w ramach współpracy z Laboratorium GenetycznymREX Company Wrocław świadczy 2 typy testów DNA.

1. Badania genetyczne  w kierunku raka szyjki macicy

2. Badania genetyczne w kierunku raka sutka i jajnika

   3. Testy "na ojcostwo"


Ad.1 DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - BADANIA  GENETYCZNE W KIERUNKU  RAKA  SZYJKI  MACICY

     Test DNA na obecność HPV jest bardzo ważnym markerem w diagnostyce ryzyka raka szyjki macicy. Dostarcza on zarówno pacjentce jak i lekarzowi, cennych informacji stanowiących podstawę dalszych decyzji.

 Dane podstawowe o HPV i raku szyjki macicy:

 • raki szyjki macicy jest w Polsce drugą (po raku sutka) przyczyną zgonów kobiet z powodów nowotworowych;
 • co roku wykrywa się ponad 6500 przypadków tej choroby;
 • rak szyjki wykryty wystarczająco wcześnie jest prawie zawsze całkowicie wyleczalny;
 • w Polsce w ostatnich latach umiera około 60% chorych na raka szyjki macicy. Przyczyną jest brak odpowiedniej i regularnej profilaktyki. Rak ten występuje rzadko przed 20 rokiem życia, jednak po 30 roku życia zachorowalność wzrasta, osiągając swój szczyt w wieku 45-55 lat;
 • HPV (wirus brodawczaka ludzkiego) jest uważany za najważniejszy czynnik chorobotwórczy odpowiedzialny za rozwój raka szyjki macicy;
 • w około 100 % przypadków raka szyjki macicy i stanach przednowotworowych testy przeprowadzane na obecność HPV dały wynik pozytywny;
 • rozwój raka jest stymulowany przez długotrwałe zakażenie HPV, Badania wykazują, że kobiety zainfekowane HPV przez okres 12-18 miesięcy mają 300 razy większe prawdopodobieństwo wystąpienia raka, niż kobiety nie zainfekowane HPV;
 • w Stanach Zjednoczonych połączenie cytologii z badaniem HPV jest najefektywniejszą metodą profilaktyki raka szyjki macicy;
 • negatywny wynik cytologii i testu na obecność HPV świadczy o bardzo niskim ryzyku wystąpienia nowotworu w przeciągu następnych 45 miesięcy.

MATERIAŁ: wymaz cytologiczny

CZAS OCZEKIWANIA ? NA WYNIK: do 3 tygodni


Ad.2  DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - BADANIA  GENETYCZNE w KIERUNKU  RAKA  SUTKA  i JAJNIKA

     Wskazania do wykonania badań na obecność mutacji w genie BRCA1:

 • u wszystkich kobiet, które chcą stosować antykoncepcję, hormonalną terapię zastępczą, u których krewnych wystąpił rak jajnika lub/i sutka (bez względu na wiek);
 • kobiet, u których wystąpiło zachorowanie na raka jajnika w dowolnym wieku (babcia, matka, córka, siostra matki, siostra ojca, kuzynki);
 • kobiet, u których w rodzinie wystąpiło zachorowanie na raka piersi poniżej 65 roku życia (babcia, matka, siostra matki, siostra ojca, kuzynki) lub raki u co najmniej 2 osób (bez względu na wiek);
 • kobiety mające zmiany w piersiach lub jajnikach (niezłośliwe zmiany) torbiele, u których w rodzinie pojawiały się zachorowania na raka sutka i/lub jajnika;
 • młode kobiety zamierzające stosować antykoncepcję hormonalną, mające jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach;
 • kobiety (w  tym ?Amazonki!?), które  chorowały/chorują na nowotwory: piersi i/lub jajnika. Mutacja w genie BRCA1 może być przyczyną kolejnych zachorowań!  Ich dzieci mogą odziedziczyć mutację! (prawdopodobieństwo dziedziczenia takiej mutacji przez dzieci wynosi 50%).

   Podstawowe informacje o badaniu

   Ponad połowa dziedzicznych przypadków raka sutka jest związania z mutacjami w genach BRCA1 i BRCA2, mutacje w tych genach powodują podobny fenotyp ? predysponując, do nowotworów sutka i jajnika. Dziedziczny rak sutka obejmuje 5-10% wszystkich występujących przypadków raka sutka, w ich obrębie 80-90% to mutacje germinalne (dotyczące wszystkich komórek w organizmie). Pozostałe 90-95% przypadków to raki sutka sporadyczne. Lista identyfikowalnych mutacji germinalnych  w BRCA1 i BRCA2 wciąż rośnie, mutacje te dziedziczą się autosomalnie dominująco, czyli  cecha ujawnia się u heterozygot i  homozygot. Przekazywanie dotyczy obu płci, jednak chorują kobiety (bardzo rzadko pojawiają się zachorowania na raka sutka u mężczyzn, związane z mutacją w obrębie BRCA2).

   Nosiciele mutacji są w istotny sposób narażeni na zachorowanie na raka sutka i/lub jajnika. Po wystąpieniu mutacji w jednym z alleli genu BRCA1 następuje inaktywacja drugiego allelu w komórkach somatycznych sutka lub jajnika (zgodnie z hipotezą ?two hits? Knudsona).

 MATERIAŁ: wymaz z policzka 

 CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK: do 2 tygodnie.

 Ad. 3 TESTY NA OJCOSTWO: 

 • wynik uznawany przez sądy w sprawach o uznanie dziecka, alimentacyjnych i spadkowych;
 • test dla ojca, dziecka i/lub matki;
 • badamy wymaz  z policzka;
 • badanie na miejscu w przychodni;
 • dyskretnie (również bez nazwisk osób badanych);
 • szybki wynik;
 • możliwy do wykonania także w ciąży.

       TEST NA OJCOSTWO Z MIKROŚLADÓW

 • pewny i wiarygodny wynik;
 • badanie anonimowe;
 • badamy każdy rodzaj próbek m. in wymazy z policzka, włosy  z cebulkami, plamy krwi, szczoteczki do zębów, gumę do żucia, smoczek i wiele innych.

      ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU: 665 761 161

Copyright © 2016. Medicus 99