^na początek
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Badania słuchu i Pola widzenia

BADANIE POLA WIDZENIA

   Badanie pola widzenia jest to ocena zakresu (wielkości) przestrzeni, którą osoba badana w danym momencie obejmuje wzrokiem. Badanie to zwane jest inaczej perymetrią. Perymetria automatyczna tzw. komputerowa pozwala precyzyjnie określić i zanalizować próg czułości siatkówki w różnych jej punktach w stosunku do poziomu prawidłowego. Schemat pola widzenia oznaczony jest cyframi, znaczkami lub intensywnością wydruku całych powierzchni w zakresie spostrzeganego pola widzenia. Metoda ta znacznie zmniejsza błędy subiektywne, ale też wymaga od pacjenta uwagi i skupienia. Badanie to wykazuje na schemacie - dla każdego oka oddzielnie - ewentualne ubytki (miejsce i ich wielkość) w polu widzenia. Najczęściej są to miejsca na siatkówce,w których nie odbierane są bodźce świetlne na skutek zmian chorobowych samej siatkówki lub przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków wzrokowych w mózgowiu. 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  •    Choroby układu nerwowego, zwłaszcza umiejscowione w mózgu.
  •    Choroby nerwu wzrokowego.
  •    Jaskra.
  •    Odwarstwienie siatkówki.
  •    Inne choroby siatkówki i naczyniówki.

BADANIE SŁUCHU ( AUDIOMETRIA) I TYMPANOMETRIA

   Badanie audiometryczne, czyli badanie słuchu tonalne progowe, to subiektywne badanie słuchu, które wymaga współpracy ze strony pacjenta . Bada ono słyszenie częstotliwości między 125 a 10000 Hz. Pozwala wykryć niedosłuch, a także jego nasilenie. To badanie wykonuje się w  przypadku podejrzenia problemów ze słuchem, zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, a także szumów usznych.

Badanie tympanometryczne jest stosowane w celu określenia stanu ucha środkowego. Badanie tympanometryczne daje informacje o tym czy ucho środkowe funkcjonuje prawidłowo. Celem badania jest określenie w jakiś sposób sygnały są transmitowane przez  kanał słuchowy, błonę bębenkową oraz kosteczki słuchu. Dlatego też, specjalna aparatura nadaje sygnał do ucha oraz rejestruje dźwięk odbity od błony bębenkowej. Dokonując analizy tego sygnału można np. zdiagnozować choroby ucha środkowego. Podczas badania można doświadczyć uczucia pełności w uchu ? dokładnie takiego samego, jakie odczuwane jest np. podczas startu samolotu.

Nasza placowka posiada sprzęty wysokiej klasy i jakości.

    Perymetr Automatyczny PTS 910

Perymetr automatyczny PTS 910 BY to nowoczesne urządzenie diagnostyczne przeznaczone do precyzyjnego i szybkiego badania pola widzenia bodźcem statycznym. W zależności od wybranej strategii badania umożliwia zarówno dokładne wyznaczenie mapy czułości siatkówki jak i szybkie badanie odsiewowe.Wbudowana strategia obuoczna pozwala na badanie obszarów diplopii.
   Możliwe jest także badanie kierowców dzięki opcji pola rozszerzonego do 80 stopni w stronę skroni. Urządzenie posiada również możliwość badania bodźcem dynamicznym z pomiarem ? Krytycznej częstotliwości fuzji?( CFF-Critical Fusion Frequency). Nową, opcjonalną funkcją jest możliwość badania metodą BLUE ON YELLOW- badanie bodźcem niebieskim na żółtym tle. Urządzenie ma wbudowaną funkcję auto-diagnostyki, pozwalającej na automatyczne wykrycie uszkodzeń hardware'u.
    Wynik badania przedstawiony jest za pomocą czterech rodzajów wykresów graficznych. Wyniki można analizować w odniesieniu do normy wiekowej oraz do wzgórza widzenia. Oprócz podstawowych map, dostępne są również dodatkowe informacje przydatne w interpretacji, takie jak wielkość defektu średniego, defektu wzorca, krzywa Bebiego i nachylenie wzgórza widzenia. Wiarygodność badania można ocenić na podstawie statystycznego testu wiarygodności badania, opartego na rejestracji błędów fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych. Wbudowana kamera cyfrowa umożliwia podgląd oka w trakcie badania i przy ustawianiu pozycji pacjenta, oraz dzięki autodetekcji położenia źrenicy, ciągłą, automatyczną kontrolę fiksacji. Automatycznie sterowany podbródek pozwala na precyzyjne i łatwe ustawienie prawidłowej pozycji pacjenta.

PTS-910 automated perimeter

   Aparat AA222

Audio-tympanometr AA222 jest połączeniem audiometru diagnostycznego i tympanometru.  AA222 pozwala na przeprowadzenie badań powietrznych, kostnych, tympanometrii, odruchów strzemiączkowych, ABLB, SISI, Stengera. Zastosowanie techniki ciągłego pompowania, możliwe jest uzyskanie właściwych wyników pomiarowych nawet w trudnych sytuacjach testowych (np. płaczące lub niespokojne dziecko)

   AA222      

Badania wykonujemy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Budynek  A -  tel. 32 4 764 555, 32 4 764 550

Copyright © 2016. Medicus 99