Badanie bezdechu sennego

U każdego człowieka zdarzają się bezdechy i spłycone oddychanie podczas snu. Pod koniec prawie każdego bezdechu dochodzi do najczęściej niepamiętanego mikroprzebudzenia, po którym oddech wraca do normy. U chorych o dużym nasileniu zaburzeń normalny oddech powraca na krótko, szybko nadchodzi kolejny bezdech, kolejne niepamiętane mikroprzebudzenie, powrót oddechu itd.  Problemy zdrowotne rozpoczynają się wtedy gdy nasilenie tych zdarzeń staje się zbyt duże. Dopiero po wykonaniu specjalistycznego badania snu Pacjenci uświadamiają sobie, że winę za jego samopoczucie, stan zdrowia, senność i przewlekły brak poczucia wypoczęcia odpowiada nierzadko 300-500 takich incydentów każdej nocy. 

W celu rozpoznania lub wykluczenia choroby wykonuje się badanie poligraficzne. Pacjent wieczorem przybywa na założenie urządzenia rejestrującego i czujników, śpi w swoim łóżku co jest bardziej komfortowe niż na sali szpitalnej i lepiej oddaje rzeczywiste zaburzenia oddychania podczas snu. Następnie rano urządzenie jest oddawane, zapis jest analizowany przez lekarza i w zależności od wyniku jest ustalane dalsze postępowanie.

W przypadku gdy rozpoznano obturacyjny bezdech senny lub mieszany bezdech senny dostępne są różne sposoby leczenia.