^na początek
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ogłoszenia

FUE

 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
Wdrożenie innowacyjnej technologii diagnostyki cyfrowej w firmie Medicus 99”

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.2. Innowacje w MŚP)

  

w załączeniu pełna treść zapytania Ofertowego do pobrania. Data opublikowania 22.12.2016 r.

pdf

 

Copyright © 2016. Medicus 99