^na początek
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zapraszamy na profilaktyczną, bezpłatną kolonoskopię bez względu na adres zamieszkania, finansowaną przez Ministerstwo Zdrowia - szczegóły na naszych rejestracjach oraz w zakładce "Programy profilaktyczne".

Programy zdrowotne

Programy realizowane w 2021 roku
 
ORGANIZATOR >finansuje< NAZWA PROGRAMU RODZAJ BADAŃ PRZEDZIAŁ WIEKOWY REJESTRACJA UWAGI

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE

*w przypadku nieprawidłowego wyniku:

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYKI POGŁĘBIONEJ

25-59

Osobiście lub telefonicznie:

Jastrzębie-Zdrój:

32 47 64 550, 

32 47 64 555

Pawłowice:

32 75 62 841,   

Dla pacjentek które nie miały wykonanego badania w ciągu ostatnich 3-ch lat

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE

 

*w przypadku nieprawidłowego wyniku:

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP DIAGNOSTYKI POGŁĘBIONEJ

 

50-69

Osobiście lub telefonicznie:

Jastrzębie-Zdrój:

32 47 64 550

32 47 64 555

Rybnik:

32 75 58 819

Dla pacjentek, które nie miały wykonanego badania mammograficznego w ciągu ostatnich 2 lat.

Dla pacjentek ze ścisłej grupy ryzyka co rok.

MINISTERSTWO

ZDROWIA

* program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021

 

 

 

 

 

 

WYŁĄCZENIA Z PROGRAMU:

* osoby z objawami klinicznymi sugerujące istnienie raka jelita grubego,

* kolonoskopia w ostatnich 10 latach.

50-65

 

 

 

40-49

 

 

25-49

 

 

20-49

 

 

Osobiście lub telefonicznie:

Jastrzębie-Zdrój:

32 43 48 810 

32 43 48 811

 

niezależnie od wywiadu rodzinnego

 

 

dla osób, które mają krewnego I stopnia (np. matka, ojciec, rodzeństwo, dzieci) u którego rozpoznano raka jelita grubego

 

dla osób z rodziny z zespołem Lyncha

 

dla osób z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP)

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

EDUKACJA ZDROWOTNA, PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE RAKA PIERSI WŚRÓD MIESZKANEK MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ do wyboru:

* USG piersi,

* mammografia.

40-49

70+ 

Osobiście lub telefonicznie:

Jastrzębie-Zdrój: 

          32 47 64 550, 

          32 47 64 555

 

program skierowany dla MIeszkanek Miasta Jastrzębia-Zdroju

 

 
Copyright © 2016. Medicus 99