^na początek
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz >>>

Informacja o zakończeniu zbierania ofert  pobierz >>>

Informacja o otwarciu ofert  pobierz >>>

_________________________________________________________________________________________________

Zakup mammografu cyfrowego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem. Szkolenie personelu

w ramach realizacji zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, w ramach programu pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”

Załączniki:
– Ogólne warunki zapytania ofertowego >>> pobierz >>>
– Załącznik nr 1 i 4 do zapytania ofertowego pobierz >>>
– Formularz cenowy_Załącznik_2_do_zapytania ofertowego pobierz >>>
– Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego pobierz >>>
– Załącznik nr 3A do zapytania ofertowego pobierz >>>
– Załącznik nr 5 projekt umowy pobierz >>>
 
1.07.2021 r. Wyjaśnienie do zapytania ofertowego  pobierz >>>
 
Copyright © 2016. Medicus 99