Dofinansowania

Medicus 99 Czuczman Spółka Jawna, jako realizator zadania Narodowej Strategii Onkologicznej podpisał umowę

z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu

 

„ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA WCZESNEGO

WYKRYWANIA NOWOTWORÓW – MAMMOGRAFY”

Finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programu polityki zdrowotnej

 

MAMMOGRAF CYFROWY

Kwota dofinansowana 599 940,00 zł