Pracownia Osteoporozy

 

Placówka posiada nowy densytometr Lunar Prodygy firmy GE – USA, to  w  pełni  cyfrowy  aparat  typu  DEXA z wąskim  promieniem wachlarzowym i technologią typu SmartFan. Posiada bezpośredni detektor cyfrowy CZT, który pozwala na 10-krotną redukcję dawki promieniowania w porównaniu z innymi densytometrami wachlarzowymi.

Po badaniu pacjent otrzymuje wynik badań z kolorowym wykresem.